frame frame frame
frame
space space space
space
Ireneusz Kotela
Operacje endoprotezoplastyki stawów
Leczenie urazowych uszkodzeń kości i stawów
Leczenie zmian i deformacji pourazowych
Telefon : +48 603 071 319
E-mail : ikotela@op.pl
 
Doktor habilitowany nauk medycznych
Profesor zwyczajny

Centralnegy Szpital Kliniczny MSW w WarszawieIreneusz Kotela

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
Konsultacje

Spółdzielnia Pracy Specjalistów RentgenologówSpółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów

Warszawa uL. Waryńskiego 9
tel. 022 625 15 90 tel. 022 621 23 49

ORTOORTO

Warszawa ul.Opaczewska 43 lok. 125
tel. 022 625 46 16 tel. 022 692 72 50

ORTOMedicHouse

Warszawa Biały Kamień 7
tel. 022 253 77 77
space
space space space
frame
frame frame frame